Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

CQ Worldwide DX Contest, RTTY   2008   Sep 27   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=5xgfmWzwiago

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/2 HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
HC8N  426012655228342121488,744,605NCCC
CT9L  41031198333104487,792,085RR DX
LX7I(@LX2A)  35208916141353110485,385,264RR DX
WW4LL(@W8JI)  31286811192301109484,100,222ACG
DAØBCC  26596348130339110483,675,492BCC
DR5N(@DLØGK)  277468521273079347h423,611,004BCC
LT1F  2212653418024997483,436,884LU Contest Group
KØTV  1231276313822777381,221,246YCCC
VE7SV  135239021351322301,049,580BCDX
DL5AXX(@DFØHQ)  10572576921717111860,384RR DX
 
NQ4U  121721561421677445.39825,748TCG
 
M/M HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
EA8AH  6001179442104081244613,314,448
4O3A  477311643166396127488,022,027SKY CC
LZ9W  35778595138340110245,053,860LZ9W Contest Cub
K1TTT  34547500214322113484,867,500YCCC
PI4CC  32467790122324101484,261,130BCC
KA4RRU  2479523517622887482,570,385
 
M/M LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
HB9TOC  4029173713342194,404
 
M/M QRP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
YL1ZY  110100.11
 
M/S HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
CN3A  373011146198385117487,800,200RR DX
3V8BB  342010218172334108486,273,852YU CC
E73M  30697720147348107484,647,440Bosnia and Herzegovina Contest Club (BHCC)
N2WK  2444530018227196482,909,700OCARC
OE9R(@OE9XRV)  2142538212326087482,529,540BCC
J42T(@SV2BFN)  227454359925883482,391,400
YL4U(@YL2KL)  20894962862828946.52,267,634Latvian CC
K4FJ  1751418715626593362,152,118PVRC
ZF2DF(@ZF1A)  1740430712816263381,520,371
K3MJW  1354308515121081481,363,570
 
ON6LEO  1304317310023974471,310,449BCC
K7BTW(@N9ADG)  128324031461587336.25905,931WWDXC
W4QG  12552724971625141844,440FCG
OL7C(@OK1KVK)  9742407781335636642,669
AD4ES  90817201031385847514,280FCG
OH8F  23852917872970,357
 
M/S LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
NØNI  157231451542107947.031,393,235Iowa DX and Contest Club
9A7T  114628019126988441,257,649Croatian CC
S57SU(@S54AA)  10362467882197448939,927
OM3KWZ  10592411711885748761,876
N1MGO  82416181361847342636,267YCCC
K4TD  4871125751486317321,750ACG
VE7HL(@VE7NSR)  21547665422663,308
 
SOAB HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
P49X(WØYK)x 349910420207294102476,283,260NCCC
W1UE(@W1KM)x 29416765186277100423,808,695YCCC
LY2IJ(@LY1PM)x 28056937104331108453,766,791Lithuanian Contest Group
K3MM(@N3HBX)x 29296501188275105~423,692,568PVRC
UA9CLBx 295581446029697443,689,232Ural Contest Group
GI5K(MIØLLL)x 2785684514029795453,641,540
YO9HP  23705610111303100422,883,540RR DX
EKØB(SP9LJD)  243671597324173442,756,215RR DX
S52OPx 20455030130292104412,645,780
SN7Q(SP7GIQ)x 2108529112626696412,528,008
 
LTØH(LU3HY)x 1760519615822082382,390,160LU Contest Group
K5ZDx 1648385615124686201,862,448YCCC
CT1ILT  150237851282518625h1,760,025WWYC
LN8W(LB1GB)  172840828324675461,649,128LA Contest Club
VE7CC  1638373917717082391,601,031BCDX
RA3CMx 169537936225380321,498,235
W9/DM5TI  1581352214917786351,451,064BCC
YL6W(YL2GD)x 14833451702528133,51,390,753Latvian CC
VY2LI  142435936618612826.51,365,340MCC
WØLSD  1671328175180152381,335,367Grand Mesa
 
RD4WA  144931894625985361,243,710
F5VKT  133031491012217233.31,240,706
9M2CNC(G4ZFE)  151641823418569321,204,416BARTG
K4FX  13051194621421877634.301,194,628
W4PKx 115428231222117929.51,163,076PVRC
IV3JCC  121530402148680381,155,200
AA3Bx 113327491152116916.51,085,855FRC
K9MUG  1280276813718370321,079,520ACG
R4/UT5UDX  125729195923176241,068,354BCC
AF4OX  1295297612417459341,062,432Low Country Contest Club
 
KR7X(@K7ZSD)x 1444277316214073271,039,875WVDXC
K7QQ  130226851391567529.7993,450WWDXC
N1SV  1228276912916259969,150YCCC
K8UT  1033215913920580915,416
KØFX  114824631291726824908,847Grand Mesa
K8AJS  123026011281436434871,335
FM5CD  983228215714969848,904
K1LT  100620551261887331795,285MRRC
N2KI  1010206571183129790,895
W1AN  976207711717711728749,797CTRI
 
N4CW/1  94621639815862687,834
N1HRA  91218721311667020687,024CTRI
VE3KF  87121231141306022646,304CCO
W6WRT  104118311461276629.20620,709
KY7M  91718501371226320595,700CADXA
7XØRY(OK1DF)  1258376340902735590,791OKDXF
VA7ST  78417501351115529526,750
WA5ZUP  1015183212311252525,784
K4ADR  8331546915312127+521,703FCG
VE3HG  7021853871385648520,693CCO
 
AB7R  906172510059137510,600WWDXC
K3WI  71415471091596226510,510FRC
KE3D  808146813214659494,716
PA5KT(@PI4Z)x 7071729831505321494,494
K4GM(@NR4M)  6201521791666716.5474,552PVRC
OV1A  8091883421594534463,218
DK8EY  6561502651725920.5444,592RR DX
N6IE  72513681361096318.8421,344Redwood Empire DX Assn.
EA1KY  6031619841225108:24416,083
DC3HB  5721360571796122.5403,920DRCG
 
F5IHP/P  82818363913546403,920
NX5O  85015291051045423402,127
XE3RR(@XE33)  8061753733510224:17368,130Grupo Digital Mexico
K6RB  6651352128855711365,040NCCC
YB4IR  6011773714355363,465
KW3W  55211919915155363,255PVRC
K7WP  62212521151085720350,560CADXA
VE7SQ  6281560768648327,600
WAØMHJ  5261229771305913.6326,914MWA
LY9Y  5401262341645720321,810LITHUANIAN CONTEST GROUP
 
XE1ZVO  5901271995399319,021Grupo Digital Mexico
K7IA  64410891261025417.33307,098
LY2VA  63814001015747299,600
VA7RN  5101165113864821.4287,755BCDX
F5CQ  389968691585619273,944Les Nouvelles DX
K7EG  503115793974532268,424WWDXC
N6CK  5351026118915113.5266,760NCCC
G4MKP  5421220481343527264,740
KL8DX  725170168573032263,655
W4UK  617121286884320263,004
 
DL4ME  5471174281494312.8258,280RR DX
W6EU  5651007538510018239,666NCCC
K6RIM  4198199711453216,216NCCC
XE1YJS  3889297210246204,380
W2LK  30182824155566194,580OBONY
NJ1F  381767941164112192,517YCCC
AL1G  662154652472219.35187,066
NN6NN(W6XK)  383713581119211:30186,093
KG4CUY  373782821054522181,424ACG
LU1BJW  33696476387016177,336LUCG
 
N6TVx 4027369684539.1171,488NCCC
W3MF  3257856397395156,215FRC
N8NOE  3737578611386150,643CTDXCC
KØHB  4027113167978138,645MWA
KH6GMP  360106651463048135,382
NØKE  28060869976912131,936Grand Mesa
N3ME  30065865983417129,626PVRC
W6SX  409659112473010:08124,551NCCC
N6WS  23362330105588120,239SCCC
KE1FOx 2985896691419116,622YCCC
 
AA5VU  28753210882013.2101,080CTDXCC
W4BCG  2824929170391198,400TCG
KD7MSC  378696744882490,480
KT7G  23948971446085,575WWDXC
K1ZW  234611573031772,098
K6SRZ  156345265247543,125NCCC
N6AJR  1903163629651241,080NCCC
K5AM  182407324522240,293
N4NM  781572635242.7513,345ACG
KV7DX(KN5H)  91148422423413,172CADXA
 
 
SOAB LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
HI3T(HI3TEJ)  221544618378250432,782,906PUP CONTEST GROUP
VA2UPx 15643913144214741,690,416CGQ
WA1Zx 1575328714623176421,489,011YCCC
J88DR(G3TBK)  1459361514818163361,417,080
N1BAAx 1430322515220377351,393,200YCCC
J39BS  1402314618515977361,324,466
EA5GTQ(EW2CR)  1322320122876107351,315,611
WX4TMx 1692326315216573281,272,570ACG
PY2NY  1148339112118668291,271,625TuPY Dx Group
N2QTx 1276272714521873341,188,972PVRC
 
VY2SS  125131851291786128.81,172,080MCC
4Z5CP  135339204218657441,117,200
H2E(5B4AGE)  11373348381985132.2960,876
HG8C(HA8EK)  10202511832076927901,449
SQ9UMx 12762766542056540896,184WWYC
VE3NE  923224572174121821,670CCO
S57U  9022171662197138772,876SCC
LZ9R(LZ3YY)  9702173522236630740,993
WA1FCN  102520781321547037739,768ACG
VE9DX  839201412216262696,844MCC
 
K7RE  118522911241225430.5687,300
VE3GSIx 728178811915662602,556
VE3JI  71517361231556028586,768CCO
SV1BDO/3  10012192441625030561,152ACROPOLIS DX CLUB
5P9X(OZ9GA)  9002032481745432560,832
NA4K  802466911515154534,400TCG
KØTG(@WØAIH)  79114811301476529.5506,502MWA
W4UEF  66114561066110822:30503,776
KØHW  96716311381115429494,193
RA9CB  6701908201824926478,908Ural Contest Group
 
EA8BEX  608179840021917.40465,682
GMØFGI  7351671521625030441,144GMDX Group
W1EQ  73514855612610628427,680YCCC
AE1P  719000020409,906
GUØSUP  6181470551615526398,370
VE3KI  556135010812743375,300CCO
WB4YDL  60111581211255930353,190TCG
VA7KO  59013311189448346,060
W4PL(AB4GG)  5391095991354714.7307,695TCG
K6DEX  6261133135785829307,043SCCC
 
OH2BBT  5561267351584424300,279
IK1DFH  56012661424744294,978RBLOB RADIO GROUP
W4ZE  5511159881135015290,905FCG
K2DSL  5199951041054336250,740
N3CHX  4618735512610324 1/4247,932
KS1J  47811655111742244,650CTRI
NM4M  420912851205324235,296PVRC
N7RN  611927126764936232,677
VE3EY  4221024751024611228,352CCO
K1RY  406827871224920.0213,366PVRC
 
KB3LIX  4008558111848211,185
W8AKS  3507857712853202,530PVRC
N7ZGx 50099771874430201,394WWDXC
VK5NPR  338967488654181,796VKCC
AD5VJ  55984693734522.28178,506NTCC
N7UVH  515854103654128178,486
KN3A  3737278910547175,207Allegheny Valley Radio Association
VE3MGY  33077490815410174,150CCO
K6GEP  452699118785329174,051SCCC
MØRYB  3818621234036171,538
 
NG1G  335702791135025169,884CTRI
G3RSD  39489038116369169,100
CT1ENQ  3538003613034~18160,000Northern Portugal DX Group
K4HMB  335686102507610156,408SECC
YO2RLC  38394743863315153,414YO HD ANTENA DX GRUP DEVA
K3IU  307711601004612146,466CTRI
DF1DX  31276347984411144,207RR DX
WB8JUI  4406551027740143,445MRRC
W7NNN  4637031015835137,546WWDXC
W7YAQ  33065887784115135,548WVDXC
 
W6FFH  36070679753718.5134,846
DH1JG  3007103711140133,480RR DX
AA4NC  3347346677377132,120PVRC
K1IB  32777089354412129,360YCCC
KW7N  366595101694429127,330
DJ6JH  30573635993912:52127,328DRCG
N1SXL  294590924575125,080CTRI
NI1L  26757459984512115,948
ACØE  33359973734117.0112,013
EA5DKU  2746033811823107,937
 
IZ5HQB  282684408631107,388
K7ZUM  36464191452710104,483WVDXC
N9TF  28157469703612100,450SMC
KR1ST  27550667834310.797,658The Three Musketeers
W3BUI  2545197479349.697,053
KD4HXT  3235358358351994,160
N6PC  335507104483216.593,288
DF8JK  26617720923688,060RR DX
DO9ST  383756877251783,160BCC
WA6BOB  26352867543610:2482,896SCCC
 
K2OGD  2314287576391081,320
KSØM  2305394371321078,694
W9DO  19646246794277,154SMC
K4EC  22247557692772,675PVRC
DL3EBX  25752169822965,646RR DX
VA3PC  150389448633863,407CCO
WN1X  2184374768291162,928
KSØT  204361735227554,872MWA
K2ZC  1604252364256.547,600Bergen ARA
AE1C  141407377291244,363YCCC
 
DJ5QV  162352887307.544,000RR DX
N5UWY  17632747543110?43,164OkDX
XE2AUB  1413176044321043,112
N4YDU  160312456032642,744PVRC
W7EWG  17532258442942,504
AK9F  176280243764435,000SMC
G3LDI  1293262544223.529,666Norfolk Amateur Radio Club
XE3N(ZALO)  12430136412129,498
F5RD  1543325631928,884
W6RQ  1602535229251226,818NCCC
 
K8GT  1002661558259.526,068MRRC
VO1TTY(VO1HP)  9526016542624,960
DO9PL  1913451511723,805RR DX
XE2YBG(BENI)  151347108432523,596GRUPO DIGITAL MEXICO
K6MM  1112393434242.521,988NCCC
AGØA  902122248329:0021,624Grand Mesa
W6NF  131194642022720,564NCCC
DO3ME  1342570471716,448RR DX
W2JU  761781943262.515,664YCCC
KC7V  75157253621612,874CADXA
 
K4CX  70153183324311,475TCG
K9MU  72116322722410,092MWA
AI4G  5510318272367,004KCG
XE2RV  194591383,240
VE3JM  296913171613,174CCO
W1HFN  13370892.0629
FG1PP  819675342
 
SOAB QRP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
HB9AWS  23753520903175,435
K7HBN  1403113542251631,722WWDXC
KA6SGT  10318836352469,785SMC
PY1ZV  288110171513,402RIO DX GROUP
 
SOAB(A) HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
ZX2B(PY2MNL)  22896787203308104434,174,005TUPY DX GROUP
LZ8A(LZ2BE)  23345554115339103403,093,578
K4GMHx 2497581892278153363,042,814PVRC
SO4M(SP4MPG)  20865023106306972,556,707
WB9Z  19574339167243100402,212,890SMC
VE3UTT(W1AJT)  1589409514722982341,875,510CCO
W3FVx 1611378415124888381,842,808FRC
VE1OP  154538061572378030.51,804,044MCC
VA3DX  119629521362107828.51,251,648CCO
LN5O(LA6FJA)x 134130667223972351,174,278WWYC
 
YL9T(YL2TW)  1328299470236731,134,726Latvian CC
DJ8OG(@DJ6QT)  100125589821884231,023,200RR DX
N2CU  108324051362027423990,860RTTY Rangers
W1CDX  111225741251736031921,492YCCC
OH2BP(OHØBP)x 12032733482127033901,890CCF
K3WWx 10092567891886522877,914FRC
KR4F  84919341211997029754,260ACG
ABØTA  96119411291736738716,229
N6ND  85218291321567627665,756SCCC
VE7FO(@VE7UF)  85320701261196329637,560BCDX
 
DL8SCG  7501858811857230,0628,004RR DX
KØBX  6862131851415313594,549Boeing ARS STL MO
VE7UF  77117261281256628550,594BCDX
W6YX(N6DE)  78618721011266215541,008NCCC
S58P  70817046619356536,760SCC
NO2T  71916271051486421515,759BARA Bergen Amateur Radio Assoc
K9CT  70215441111576214509,520SMC
N4ZZx 910176301115012493,640TCG
K6TA  68015661001387015482,328NCCC
N2FF  6451526921625825:30476,112OBONY
 
K4CZ  7151702811364917.6452,732PVRC
UY7C(UR3CMA)  823179101755533411,930
N6QQ  60812421151466921409,860SCCC
AI9Tx 66613091131316614405,790SMC
N4KG  5341209881756619397,761ACG
KK5OQ  7061479961065713386,019
K7SFN  7851451118914430367,103
W7PP  7481620147176134364,500
NA2M  56811281171416419.75363,216OBONY
VE7CF  7031637918342353,592
 
N3BM  5101284641375118323,568PVRC
W4UAT  57812001111015521320,400NCCC
KV1J  3737838813156215,325YCCC
W6OAT  418815569910510:15211,900NCCC
AA4V  41910136894456.5209,691Low Country Contest Club
K7ZS  42486093955211206,400WVDXC
KA2KON  393966441184817202,860YCCC
7L4IOU  38694350936518196,144
K5NZ  39274985106549183,505CTDXCC
ND2T  38274584814812158,685NCCC
 
N2SQW  315684691004412145,692
W3YY  245563112534810119,919
K6XT  2715317776448104,607Grand Mesa
AJ1M  2645276784416101,184PVRC
DL4RCK  226559457430583,291DRCG
W4RK  27045768523771,749
VE3SS  1323631389345.549,368CCO
W7WHY  161322485531543,148WVDXC
AN2A(EA2AYD)  209467205312639,695
K6CTA  14529540563638,940NCCC
 
WØLM  102201454834325,527MWA
VE1DT  94245205224423,520MCC
N1UZ  861803423273.1715,120
 
SOAB(A) LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
W3KB  682139712017168501,523FRC
MMØEAX  5461267551926225 hrs391,503
WD9GMK  60111561161184435321,368
IØQM  3368124510437151,032
PY2MTV  29828443692711,50122,181Araucaria DX
K2DBK  25755963984412114,59510-70 Repeater Assn.
DL1REM  32669313116348112,959
N6EE  2565417083476108,200NCCC
K3SV  20848047993486,400OTC Gang
AD1C  28742469463211.562,328Grand Mesa
 
AL2F  24961352242561,913Other (specify when prompted)
W1MAT  16033144662745,347YCCC
W4GHD  15033348512741,958TCG
N3XLS  150338296131840,898
GØAZS  14030210712130,804CDXC
KN4Q  10925130572929,116TCG
NØXR  2072357114166.2023,735Iowa DX and Contest Club
CT1BOH  6415685332314,508
VE3XAT  6516320362112,551CCO
K6JEB  88146022208:4011,680NCCC
 
 
SOSB/10 HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
LR4E(LW4EU)  104283033141216,697LU Contest Group
 
SOSB/10 LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
LW4HBR  35952241283,610
 
SOSB/15 HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
9A2DQ  402102227812821138,992Croatian CC
SV8CS  38291710882815115,542
K4EA  19439137442039,491SECC
J49XB  1964271602536,722
 
SOSB/15 LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
YT2B  11130264821822,650YU CC
MWØCRI(DAVID)  11926703516613,167cdxc
 
SOSB/15 QRP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
K6UFO  20347881.2782NCCC
 
SOSB/20 HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
9A5W  196452255711636401,092,025Croatian CC
F8DBF(@F6KHM)  184549815810835381,001,181
YU2A  16404408581083736894,824YU CC
ZC4LI(STEVE)  1577459752913233804,475ESBA
F4DVX/P(@F6KNB)  155741705610032783,960
G3TXF  1570410056993232766,700
EY8MM  13973951401003133675,621ATCC
EM9F(UT9FJ)  125731075111738~30640,042Black Sea Contest Club
YL7A  12453181521083728626,657
ES5RY(@ES6Q)  12403197541053433617,021Tartu Contest Team
 
PA3EWP(@PI4COM)  1250335856903232597,724LLCC Lowland Crazy Contesters
OK4RQ(OK1DRQ)  11072882531043229544,698RR DX
IW1ARB  10552845539131497,875
N4BP  13102775537527430,125FCG
OK3C(OK2ZC)  8082117501043632402,230
SV1DPI  927213749922821361,153RAAWG
AA5AU  856183450872624298,942
KD7GTI  739160847913024270,144
4O7A(YU7AE)  763182542772430260,975
W7WW  806162753712520242,423
 
IV3RLB  554150853642714,38217,152
YV1FM  481142150552115179,0464M5DX
AY4D(LU4DX)  404118449542310149,184LU Contest Group
SP6EKS  402104642722618146,440
IC8TEM  398101146591923hrs125,370
 
SOSB/20 LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
VE6WQ  717176249832622278,356
VE3XD  662177639872720271,728CCO
SP2JLR  533136241863124215,196PK RVG
YU8NU  542130145802430193,849YU CC
AKØA  594131939792624189,936
W4LC  482129325912612183,606KCG
SV1BJW  5601238375817~16:30138,656
PR7AR  330971455519115,549GUARÁ DX GROUP
W9ILY  32080025692018.7891,200METRO DX Club
HA6IAM  159386154216828,178
 
KØPC  115271214013620,054MWA
KP4AH  9824228461317,182
N3UA  95250391510416,000PVRC
HL5YI  9267440.3hr312
 
SOSB/40 HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
I4IKW  137436475210131637,928
F6CTT  1426348351942735h04599,076
S53M(S51FB)  12903180311013233.2585,120SCC
YTØA(YT2WW)  1287297647962936511,872YCCC
ON5KQ  10772551411012938436,221
RK3DZB(RU3DNN)  1050239936933135383,840
YT6W(YU7NU)  962222536892833340,425YU CC
GM3SEK  932215942812525.5319,532
E79D  912207835822530295,076SKY CC
OY3JE  993213024852535285,420
 
ES1A(ES1GE)  9532105118731271,545STV Radio Club
W1TY  797152355812424243,680RTTY Rangers
NA5Q  778145230805348236,676LOUISIANA CONTEST CLUB
UN1L  82422690732548222,362
ZL2BR  505148346642724203,171
IZ5DKJ  5721308347524173,964
DF4WC  57416052831742218160,528DRCG
HA8BE  6101290245916127,710HADXC
KØKT  53193050562615122,760
IW1PNJ  533111917632016111,900
 
AB9H  4627194963221896,346
PAØVHA  30561804081029,664BCC
 
SOSB/40 LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
YY1JGT  5351592485917197,408DX CLUB TRUJILLO
YO6CFB  43391422722026104,196
OZ1JVX  1432931846715,822
PY2SEX  72204203015513,260CTC
K4LY  10014429191158,496Carolina DX Assn
 
SOSB/80 HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
F4DXW(@F6KHM)  788175542691826226,395
ON4QX  508110265412101,660
IT9RBW  3948552857142084,645
K4XD  50074250481483,104PVRC
OK2SFP  4309241953121277,616
K3MQ  4236815045131673,548PVRC
OG8A(OH8VJ)  26353814311829,590CCF
K4WW  236300452312624,000KCG
 
SOSB/80 LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsState/ProvDXZonesOp TimeScoreClub
SP6IHE  4328822157164082,908
S54A  1803821048125,526,740SCC