Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

RAC Canada Day Contest   2017   Jul 1   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=8Rmytzwgysad

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/M HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3RAC(@VE3CX)  103711214744241,002,274CCO
VA2RAC(@VA2EW)  1282977534324978,624CG Que
VE7RAC(@VE7IO)  648770343018484,224Orca DXCC
VE3MIS  605660352618376,492CCO
 
M/S HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE4RAC(VE4EAR)  2171152374419645,732RadMan
KA6BIM  309449383720405,000NCCC
VE3RZ  611189403015327,880CCO
VE2BWL  650636292417:37294,150YCCC
VE1RAC(@VE1LD)  276716183224276,200
N3QE  397201352610221,430PVRC
W1AJT(VE3UTT)  1375729208.75109,564CCO
VE7FO  433040012:3989,680Orca DXCC
K3WJV  331036011.672,216FRC
NA6O  356028010.751,800NCCC
 
WA3AAN  1712119115.534,740FRC
VE1DT  410600:391,356MCC
N4UEZ  18533912PVRC
 
M/S LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE9RAC(@VE9ML)  5302153633327,612MCC
VE3PJ  98961921655,200CCO
N3HEE  20802604:4831,616PVRC
K6WSC  10402304:3021,436AOCC
N1SOH  5128131214,850YCCC
AB1J  11401103:307,128YCCC
 
SOAB HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WQ5OO(N8OO)  828701403520602,700Sparky c.c.
N4PN  483794342415.5401,244GaCG
K7RLx 440445403411384,060WWDXC
K6SRZ  440700292918:10339,764NCCC
K4BAI  395262292012:42197,960SECC
VE4CDX(VE1RM) x476210281911:30167,696RadMan
K6LAx 33518425227.5145,606
VE9CB  32842217237:23144,720MCC
VE3BW  225152302512137,390CCO
KØTT  9145815228133,496MWA
 
CF7FC(VA7FC)x 051303616.0112,104Orca DXCC
VE7BC  3025314251581,042Orca DXCC
VY2RAC(VY2LI)  20832415127.575,546MCC
VA2WA  3698123116:2072,012CG Que
K4AFE  1555922188:5070,000DpDxCC
K8QKY  44402601558,084MRRC
N9NA  1388820135.551,876AOCC
K3PA  802517162.542,570KCCC
K4WW  16436209541,064KCG
N4QS  1543415144.538,222KCG
 
W6SFK  411915133.020,272NCCC
HP3SS  11716141002:2118,432
VE3TW  7837111217,526CCO
W6FA  32231210314,520NCCC
WT2P  851610711,356SMC
W9PA  31131381.510,130SMC
AA4CF  99012027,752SECC
VE3AD  027025862,838CCO
L33M(LU3MAM)  290176071,056LUCG
VO1RAC(VO1BQ)  1661010106:57176ECCCC
 
 
SOAB LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE7JH  506296423320345,150Orca DXCC
N8II  300177292910.6178,292PVRC
VE3BR  341108273115159,500CCO
VE2JCW  3691290024112,608NorDX club
VA3KAI  2081282722108,388CCO
WN6K  24214521191293,398SCCC
VE3OZO  16442261863,008
W9QL  581891124760,060SMC
VE3GFN  28135256752,080CCO
CF3RKM  19726221350,610CCO
 
VE3MV  1404320139:3044,616CCO
NF8M  1933519138.744,096MRRC
VE4EV(VE4DRK)  01630311343,152RadMan
VE3CV  747316185:5142,024CCO
NWØM  1663419125:2036,022KCCC
WB9HFK  16727151232,562SMC
CG3IAE(VE3IAE)  15838171131,136CCO
VE3AYR  110231912629,543CCO
W6TK  18002304.7527,048SCCC
VE4VJR  010201918,560
 
W3TB  95101463:1814,000PVRC
N1DC  93121152.59,024YCCC
W6NF  7501702.758,330RadMan
VE3TU  0590158,190CCO
W6GMT  71129767,392MWA
AD8J/4 x15972:454,650SECC
AA2ZW  4401304,472NFR
CG4DPR(@VE4DPR)  13322854,176
VE4CEM  0430103,840
W7KAM  03001163,168SMC
 
K3JT  32010022,900PVRC
NG7Z  665614hr2,562AOCC
KN4Y  120020122,424SPORTSMAN'S PARADISE ARC
K6DGW  380100~32,320NCCC
VE2PGI  1711111,568
VE3VN  300500:35680CCO
WØPAN  0604.5280AOCC
K9ELF  0404200SMC
 
SOAB QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3QV/VY2  0220962,196Ottawa Valley QRP Society
 
SOAB/CW HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
CF3CCO(VE3KZ)  774040016152,720CCO
N8UM  510038012.0120,460TCG
VE7KW  44703044712.565,792Orca DXCC
VE3KP  424028011.556,000CCO
K6MR  13003105.046,810NCCC
VA7ST  3540250743,700Orca DXCC
K8BZ  235025034,150
N4CW  29002105:4733,726PVRC
N5SJ  2700121032,692
K3WAx 1000280432,200SMC
 
VE2FK  516014007:2431,892CG Que
VO1MP  23402104 1/228,728ECCCC
K1GU  27501704.027,540TCG
KØAD  25001403.2519,628MWA
K4HQK  590230517,020PVRC
NS9I  203010600041416,960
VE3EY  1920170216,592CCO
N4DU  18301502.515,097SECC
KU8E  23101204:2813,800SECC
K5GA  146015013,170DFWCG
 
K1SE  550170510,676PVRC
N7RD  81017010,132AOCC
KE2VB  102011025,610AOCC
NØKQ  660902:283,744NCCC
 
SOAB/CW LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
CF3FF(VA3FF)  4520320~1373,920CCO
K3IE  39402701058,644TCG
VA3ATT  359027052,542CCO
WT9Ux 31102706.546,818SMC
W9RE  1000330439,270SMC
W5FMH(@KJ5Y) x2850220436,916TDXS
N8BJQ  210023034,592
WB8JUI  2220240~7.530,816NQW Contest Club
VE3MGYx 20002503.528,600CCO
VE3EJ  1500250224,800CCO
 
NN5O  21202004:2824,240DpDxCC
N4DW  1850220523,892TCG
W5TM  14302205:5722,924
NØAC(@NØAC/Ø)  173019018,962IaDXCC
K9NW  79018016,200MRRC
K2NV/VE3  160016006:3813,792NFR
VA3PM  10601907.513,490
NJ4Q  85017013,362PVRC
WQ6X(@NX6T) x15101709.513,158SdgCC
K7JQ  1650150611,970AOCC
 
NM5Mx 1680140611,760DFWCG
K3UA  1200150310,890NCC
VA3EC  14901202.58,328CCO
VE3JAQ  12601203.58,208CCO
W6UB  10001308,080TCG
VE3RCN  7301807,632CCO
K9CW  8201207,416SMC
W7GF  7101405.57,308
KØXQ  5901402:057,224MWA
K7AZT  10001206,528AOCC
 
W1END  840120~46,360YCCC
KØTC  4601406,048MWA
N9NM  107010055,740CTDXCC
NJ8J  8001303:035,720SECC
VE2IR  9901004hrs5,020YCCC
KI6OY  6301104,400NCCC
N4VV  5501001.343,780TCG
K8MR  26013013,562MRRC
VE1ANU  6708023,520MCC
W2VM  5801103.103,388
 
K3PP  300901:101,692FRC
NE4EA  410503:571,310SFCG
 
SOAB/CW QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
W1FJ  17002405.526,064YCCC
KEØTT  740200616,440
VA3PCJ/VE2  140502730CCO
VE3MM  64040271CCO
 
SOAB/Ph HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA7VF  02240146014.543,800Orca DXCC
KB7AZ  04101426,412AOCC
KF7U  04401225,736AOCC
KB1IRB  04041240
 
SOAB/Ph LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE7WJ  0213027738,502
VA3TPS  08602420,016CCO
VE3SST  083023617,250CCO
VA3WU  0112019514,896CCO
KF4EKA  05202113,650PVRC
CG3KTB(VE3KTB)  0690169,120CCO
VE3XKZ  0550068,126CCO
K7XE  05001387,462NCCC
VA3PC  045014126,272CCO
W4BBT  0430135,824PVRC
 
VE4DLA  02401223,336
AE6YB  020081,312NCCC
AI6JB  05033150
 
SOSB/20 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
CF7RR(VA7RR)  4061395111219:24163,438Orca DXCC
VE5ZX  393421111216102,580
ND2T  1661221110638,892NCCC
VE3CR  1026110101122,520CCO
W7CAR  02580121211,856WVDXC
W6RLL  1660110510,956AOCC
W5/WP3C x2050908,352
KM4SII(@KJ5Y) x3187094.58,136
VE9AA  2110802:386,944MCC
 
SOSB/20 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WO9S  139895811,480SMC
WB8WUA  2905410
KK7A  3030.25120
 
SOSB/40 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
K9WX  1534377518,732SMC
N4MM  4526799,824PVRC
W2RR(WA2AOG)  18301006.08,580NFR
LU5DX  160301246LUCG
 
SOSB/40 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WA1FCN  2281909,324ACG
VE3OSZ  9809054,734CCO
CG3HEU(VE3HEU)  1200704,452CCO
 
SOSB/40 QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WBØIWG  024061,344MWA
 
SOSB/80 HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
N6RO  673497413,216NCCC
 
SOSB/80 LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3KVI  0106097,074