Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

Kansas QSO Party   2017   Aug 26   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=Knfma6zuiaimJ

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
Mobile MOST LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
KØA(@K5CM)  157246005417.5302,670
WØB(@WØBH)  74456605416.7181,656
NØQ(@WØBH)  144537045667,770
NØI(@WØBH)  87211034623,222
KØWHY(@WØBH)  03206.5384
 
Mobile SO CW HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
K5YAA/M  46310475.543,569OkDX
 
Mobile SO CW LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
NØR(N5NA)  1311005117200,583
NØW(NØAC)  1264005117193,392IaDXCC
NØU(NUØQ)  870005114133,110
 
Mobile SO Mixed LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
NØA(ADØDX)  60035005017137,000
 
Mobile Unassisted LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
KØP(AF5Q)  60011305015?101,300
NØE(KBØLF)  106403049,780
 
Multi-Op HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
NØF(@WØWR)  0281905717.5160,683Reno County Kansas Amateur Radio Association
 
Multi-Op LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
WØR  5011340471383,096KCCC
KØE(@KØESU)  05040471748,096Emporia State University Amateur Radio Club
 
Portable LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
KØT(KDØIRW)  067405517.575,376
NØB(NJØP)  104640451319,800
 
Portable QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
VA3PCJ  64074.0189CCO
NØJK  2302228
 
School LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
KØU(@KØKU)  0585055123064,350
 
Single Op HP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
WØK(K3PA)x 562130905916.5254,036KCCC
KØN(KØVXU)  38590306015:38177,760KCCC
NØS(ABØS)  27111090569.8168,672DpDxCC
N8II  364209010417?159,112PVRC
WØO(KØBJ)  35973905511:16139,185Grand Mesa
KØB(KEØLBI)  011591455130,295
NØO(WØNO)  959580518.0112,149DpDxCC
WØN(WAØN)  097805112:1099,348
WØA(KØWA)  1007080535:5090,206
KØW(KØAP)  30426805478,392KCCC
 
WØL(ABØTX)  916320496:4075,215
WØY(WØUY)  364124053971,020
K7IA  149480767:2441,468
WX4G  11276079737,172FCG
K3WJVx 114430757.532,400FRC
W5CW  1183806126,452
K4BAI  91580568:2421,760SECC
WB2PJH  74350598.517,428FRC
WØF(ADØAB)  9849041616,172
K9DUR  56500545.514,572SMC
 
WØRIC  406824812,876AOCC
N2ZN  4646052312,060NCC
N2SO  7100514.510,963HVCDX
NC6K  40340479,136SCCC
VE2FK  63004302:078,227CG Que
WA6URY  3628035~35,840SCCC
OM2VL(@OM8A)  4700415:005,781
WQ6X(@NX6T) x5200342.55,404SdgCC
W6KC  32160291.53,912SCCC
AB4GG  0380211.51,612TCG
 
NA6O  2200191,354NCCC
 
Single Op LP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
N6MU  351146010518141,225SCCC
KØF(KØVBU)  41133105212:3598,276KCCC
W7TR(KH2TJ)  1726809260,284NCCC
NØN(NØNB)  274127275213.560,264
K7SV  177610857.555,705PVRC
W7GF  16700899.544,589
W7OM  1323808138,432WWDXC
KØL(KCØDEB)  638174511:4236,145KCCC
NWØM  119200759:5028,975KCCC
VA3RKM  942907124,240CCO
 
KØPV  103170681023,424
KN4Y  10700721523,112SPORTSMAN'S PARADISE ARC
K9CW  112006421,604SMC
W3DYA  10100641019,392
KG4IGC  72350688:4519,344SFCG
K4ZGB  841106417,536ACG
W1WBB  82160613:4517,036CTRI
W5TM  8800567:5514,816DpDxCC
W8KNO  39510655 1/214,235MRRC
VE3AYR  72260715.2512,170CCO
 
KØOU  6826040A FEW10,220KCCC
AB9CA  6600438,514SECC
K7AZT  6100448,152AOCC
NØCVW  7710304:406,960
KØTC  5700406,840MWA
WA2FZB  372303545,795FRC
K7ULS  4500405,400
K9GDF  4900362.485,292
K4VBM  0730324,772GaCG
N4TUA  223103484,452
 
W9ILY  30150311.74,120Metro DX
WA9LEY  34120314,106Metro DX
K1PQS  3600353.53,780
W9EO  27220293,709
WB9HFK  29100273,008SMC
W6GMT  211702742,619MWA
N4BAT  050012182,600
K7HKR  046025102,400
K9BBQ  0480252,400Metro DX
K8FU  47003572,350Old Fart Contesters
 
W4DFG(W1TEF)  114102852,302
W3MMM  0370282,272PVRC
KE6FQC  044022122,036
N8FYL  2620231,986
VE3AQ  2200171,530CCO
K3MAW  8200191,316PVRC
NA4K  1960191,311TCG
AD7MM  0540191,126
KØWRY x6000166960
KC4TEO  1420152690ACG
 
KB1IRB  018012532
AA2ZW  140011429NFR
N4VV  110081364TCG
W7KAM  012092316SMC
N1TEK  0260123:23312
W6ZL x37010.75230
N7QMT  012094192
KA6JLT  100066180
KF6NCX  30031.527NCCC
W6FA  0303118NCCC
 
WVØT  010112Dog Hollow Contest Group
 
Single Op QRP
CallSO2RRemoteCW QsPh QsDig QsMultsOp TimeScoreClub
KS4X  117600821538,822TCG
WN4AFP  3900343,978SFCG
KEØTT  37002832,997
WBØIWG  0400272,260MWA
KI4MZC  2700262,206
WB2HLM  900243216
W4ER  20020.24ACG