Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

WAE DX Contest, RTTY   2008   Nov 8   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=o1cgm3z0iggh

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/S HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
9K2HN  220822081690855483,332,790BCC
Z37M  202832421214897462,908,074BCC
EA8URL  271727170715481,942,655
WØLSD  10281028909206381,028,016Grand Mesa
N1MGO  75575576935925547,116YCCC
NQ4U(@WB4NCW)  85585545539143.5512,210COLDWATER CONTEST GROUP
IT9BLB  7237235032711236,421Tikirriki Contest Club
DR6J  395395110359181,295
 
Single Op HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
RD3A(RD3AF)  166516651269834362,446,956
DL3TDx 142026371217882362,325,834BCC
YR9P(YO9HP)x 158315831166830362,281,670RR DX
UA9CLB  120011912134667312,217,775Ural Contest Group
K4GMHx 159211378276342,211,160PVRC
LZ8A(LZ2BE)  143126511130806362,064,166
ZC4LI(STEVE)  150133111819623362,062,753ESBA
ZX2B(PY2MNL)  119711972421557362,015,226TUPY DX GROUP
EM9F(UT9FJ)x 14481448960812361,955,296Black Sea Contest Club
NP3D/W1(EW1AR)x 138113811060681361,662,321YCCC
 
DL4RCKx 10651065939640281,282,560BCC
LY9Y  11301735605658321,141,630Lithuanian Contest Group
VA2UPx 1084213410505041,075,536CGQ
LTØH(LU3HY)x 103623331297461341,075,513Lu Contest Group
VE1OP  9759751139501221,059,114MCC
YU7AE  10851081690591351,046,661
W4PKx 87308795781,012,656PVRC
W3FVx 1068106865055026.5944,900FRC
W4ZE  97397382047625.75853,468FCG
SM6CNNx 9421301359623810,523BCC
 
KK5OQ  1062067145825793,714
VE3UTT(W1AJT)  76876878148220746,618CCO
RA9CB  68068099644026737,440Ural Contest Group
W1CDX  76975988940530667,440YCCC
JM1XCW  636636107538932665,579
EA5DKU(JAVIER)  739739571483632,730
VA3DX  72872592438319631,567CCO
HG4I  646644570502609,428
GIØKOW  104610460554579,484
S56A  60060037956620571,094
 
K3MMx 13341334570419558,946PVRC
W1BYH  57448751017622.5527,908YCCC
K4FX  637121758040522.03492,885
K4HMB  42742769741519466,460
WA4ZUP  912912280379451,768
AA8LL  44644656841224417,768SWODXA
DL8SCG  50050037946124,00405,219RR DX
KR4F  49295045841520.8394,250ACG
DJ3IW  270054946313379,197DRCG
DK8EY  56184228144420.3373,848RR DX
 
OK2SFP  7117119045920367,659
K4CZ  54354339138218356,788PVRC
K3WWx 50093043013511335,730FRC
W1TO  331331580316294,196YCCC
K3RWNx 468126432013525278,164
GMØFGI  5725729041423.6274,068GMDX Group
OX/G3TXF  55982126228614234,806
NA2M  516516044716.5230,652OBONY
ZM2B(ZL2BR/ZM2B)  40072032031019223,200
K3WI  41673620029519.5217,120FRC
 
WØPR  54254217829613.8213,120MWA
S53M(S51FB)  4084084712349205,686SCC
K3SV  201201350286157,586PVRC
AD4EBx 3386252872497155,625TCG
VE5CPU  54513971608618151,848Sask Contest Club
W7WW  3693692509912138,656
WX4TM  3292841601089138,592ACG
AA3Bx 2532532402785137,054FRC
VY2LI  36703206314.5129,843MCC
AJ3Gx 28228219024710.67116,584PVRC
 
F5CQ  19429419010012113,190LNDX
K5NZ  2693891202876.2111,643CTDXCC
VE7CC  3823824025010105,500BCDX
N6QQ  32011062419.5102,666SCCC
VA7ST  34646612021511100,190BCDX
YB4IR  18518531019294,545
AD6ZJ  2362361662361091,568SCCC
FM5CD  254314607579,756
K4HAL  33133190240879,440ACG
7XØRY(OK1DF)  30530520204466,300OKDXF
 
W7WHYx 24624659133749,715WVDXC
AA5VU  1878902368.844,132CTDXCC
WB4MSG  131131130169344,109PVRC
KJ6RA  173601201354.539,555NCCC
AE6RF  166246801567.2338,376NCCC
VE7KS  1641640207733,948BCDX
S51D  2232230135cca 1030,105
K8SM  142001814.525,702
VO1TA  13021181108422,788ECCCC
W4NX(W4BCG)  1221691066422,308TCG
 
AJ1M/8  100060482.7521,920PVRC
N2EIK  30656110361820,196Hudson Valley Contest and DX Club
WA6BOB  143020473:3019,886SCCC
XE2YBG  1481160017,168
KH6GMP  1710003612,483
W6SX  56560884,928NCCC
 
Single Op LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
N2QT/4x 89289276957635.7956,736PVRC
LZ9R(LZ3YY)  1011100842662436894,816
MWØCRI  83483471248726752,415cdxc
PY2NY  695695111037630678,680TuPY Dx Group
IW1PNJ  666119753153425639,198
4M5RY(YV5KAJ)x 52652681145634609,672
OK2CLW  11231123490531596,313
WB2RHM/4  55355363343430.4514,724Mecklenburg ARS
VE3XD  600067037922481,330CCO
VE3GSI  534534774142463,032
 
GUØSUP  60960945040925433,131BARTG
VE2AXO  559559599341394,878
SV1BJW  767767139421~28:00381,426
AB4GG  598103845035423.5367,452TCG
W1UE  45845833143318341,637YCCC
DD1LI  507789282398314,022
DL4ME  58458415041016.2300,940RR DX
VE3JI  45545542013324297,500CCO
W4LC  46246241033912295,608KCG
N1BAA  42742734814310281,325YCCC
 
IØQM  553793240342271,206
DL1ZBO  51851812041519:31264,770BCC
W9ILY  37437441931921.2252,967METRO DX CLUB
4Z8BB  70370331922412228,928
VY2SS  38599761222910228,313MCC
J39BS  52052010035915222,580
IK1DFH  4944944041220.00220,008RBLOB RADIO GROUP
F5RD  44944999390213,720
VK5NPR  253251330125175,740VKCC
K2DSL  608608188286173,888
 
N2CU  26226231029110166,452RTTY Rangers
NS9I  31831832022716144,826
XE3RR  5425410255137,955
OY3JE  49949940264131,736
WB8JUI  40640660273127,218MRRC
AE5PW  48000230110,400
ON6OM  24150650619196,646
HA8AL  314314027486,036
K2ZC  1681682691951185,215Bergen ARA
DJ6JH  206206180220784,920DRCG
 
DL3BBY  22022010724718:0881,096DRCG
YB2ECG  22522427616281,000ORARi
G4WGE  237317802401376,080
DO9ST  3153155020273,730BCC
KSØM  19419420017267,768
N3CHX  25210002572664,764
OK4RQ(OK1DRQ)  21921907349,932RR DX
G4FKA  23323308749,629Bristol Contest Grp
NB4M  13735501373.448,635TCG
N8NOE  1417070178437,380CTDXCC
 
K6GEP  19519501601331,200SCCC
KR1ST  1671670183530,561The Three Musketeers
DL3EBX  1311310178423,318RR DX
VE3XAT  115006522,310CCO
N4LF  115117705504:1021,645FCG
WØRAA  1561565039617,304Grand Mesa
PY2MTV  149600003,4014,960Araucaria DX
VU2PTT  6816810087414,616
VE3RCN  112122003613,644CCO
Z33F  104321033310,608
 
HL5YI  58580308he3,480
PY2BRZ  1616032512GUARA DX GROUP
 
Single Op QRP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
KA6SGT  717109266,532SMC